โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข
14 มิถุนายน 2560
ผู้บริหารโรงเรียนนำโดย นางปิ่นรัตน์ มะลิชู คณะผู้บริหาร ครู และนักรียน ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการแสงมณี มีน้อย และคณะกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข