การประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนนักกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ณ ใต้ถุนอาคารบริรักษ์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556