กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2556
28 พฤศจิกายน 2556
ณ อาคารบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)