กิจกรรมร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยรัชกาลที่  ๙
ของคณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๕  (บ้านตลาดเก่า) จ.ยะลา
ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2559