พิธีการร่วมไ้ว้อาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของคณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๕  (บ้านตลาดเก่า)  จ.ยะลา
วันที่  3 พฤศจิกายน  2559