วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล
         
              ทีมวอลเลย์บอล ชายและหญิงรุ่นอายุ ๑๒ ปี ของโรงเรียนเทศบาล ๕(บ้านตลาดเก่า) เป็นตัวแทนจังหวัดยะลาเข้าร่วมการแข่งขัน"วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล" รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ๙ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๕๖ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะครูของโรงเรียนทำหน้าที่ควบคุม ดูแล และฝึกซ้อมนักกีฬาอันได้แก่ ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ จันลาภ นายอับดุลเลาะ นาปี นางสาวพัชรี ศรีทองฉิม และ นางสาวอัสมะ หมะหนังเด็น ผลการแข่งขัน ทีมชายได้ตำแหน่ง ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อม โล่ก์ และประกาศนียบัตร และได้เป็นตัวแทนภาคใต้ตอนล่างไปแข่งขันระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๕๖ ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดย ในการแข่งขันครั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ จันลาภ ครู ชำนาญการพิเศษ ได้ตำแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม และ ด.ช.อิซซาน สะอิ ได้ตำแหน่งนักกีฬาชายยอดเยี่ยม ส่วนทีมหญิงได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง ได้เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตรโดย ด.ญ.ฮายาตี ดอเลาะ ได้เข้าร่วมทีมกับโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีมชนะเลิศในประเภททีมหญิงเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศในครั้งนี้ด้วย