กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวัน งดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2559