วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ทางโรงพยาบาลยะลา และศูนย์อนามัยจารู
ได้ทำการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่5 ,6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนอนุบาลค่ะ ตรวจสายตา นักเรียนชั้น ป.1