การแจกอินทผาลัมให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเปิดบวช ในช่วงเดือนรอมฎอน ของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559