แนะแนวศึกษาเรียนต่อ
วิทยาลัยหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ได้เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรียนต่อในสายอาชีพ เช่น บัญชี คอมพิวเตอร์กราฟิค ฯลฯ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ในช่วงเวลา 9.30-10.30 น
ณ ห้องสมุดโรงเรียน ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ทำให้นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อเพิ่มเติมต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ฝ่ายแนะแนวของวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ