ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ขอแสดงความยินดีกับ นายอิรฟาน สาแล ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ระดับภาคใต้ในการแข่งขันวาดภาพระดับม.๑ - ๓ และจะไปแข่งขันที่กรุงเทพมหานครต่อไป โดยคุณครูผู้ฝึกซ้อมคือ นายอนัน เจ๊ะแว
และ
อีกหนึ่งรายการที่ต้องร่วมแสดงความยินดีคือ เด็กชายซูไฮมี ลามะดอ ที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการแข่งขันนักเรียนคนเก่งระดับประเทศของนักเรียน
กลุ่มสังกัดเทศบาลนครยะลา ในรายการวิชาวิทยาศาสตร์ 26-28 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานครโดยได้รับคะแนน 49 คะแนน ต้องขอขอบคุณคณะครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการติวในครั้งนี้
--- ภาพกิจกรมมการแข่งขันศิลปะการวาดภาพระบายสี ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา-----
   
--- นายอิรฟาน สาแล -----        
   
         
---- ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งระดับประเทศสาระวิทยาศาสตร์ -----
         
       
    -- เด็กชายซูไฮมี ลามะดอ  ชั้นป.5 --