กิจกรรม Knowledge Cars ห้องสมุดเคลื่อนที่ และการมอบรถเข็นให้กับตัวแทนกลุ่มชั้น
         

นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เปิดพิธีงานในกิจกรรม Knowledge Cars ห้องสมุดเคลื่อนที่ ของคุณครูดวงดาว พุตยอด และการมอบรถเข็นให้กับตัวแทนกลุ่มชั้น
เพื่อนำหนังสือจากห้องสมุดไปให้นักเรียนแต่ละ กลุ่มชั้นตั้งแต่อนุบาล ถึง ชั้นม.3 ได้ทำการอ่านหนังสือ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมการอ่าน
และปลูกจิตสำนึกการรักการอ่านของนักเรียน นอกจากนี้ในงานท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้มอบสมุดบันทึกการอ่านให้ตัวแทนนักเรียนในการบันทึกความรู้
จากหนังสือที่ใช่ ความรู้ที่ชอบ จากกิจกรรมอ่านสร้างสุข ของคุณครูเรียม บุญสนอง และ ส่งท้ายด้วยกิจกรรมหนังสือเล่มโปรด ด้วยการเล่าเรื่อง 100 เรื่องพระราชินีของฉัน