อวยพรปีใหม่ ปีระกา ๒๕๖๐
ในช่วงเช้า 30 ธันวาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานเทศบาล
ผู้อำนวยการ นางปิ่นรัตน์ มะลิชู และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่นายยรรยง อุทัย อดีตนายกเทศมนตรีนครยะลา ณ บ้านพัก ่