ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) นางปิ่นรัตน์ มะลิชู พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่ตำรวจป้อมวิฑูรอุทิศ ๑๐
หน่วยบรรเทาสาธารณภัยย่อยสถานีตลาดเก่า และ อปพร. ของโรงเรียน เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือและดูแลโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) มาตลอด