กิจกรรมรวมพลังความภักดี

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สนามพระเสวตสุรคชาธาร จ.ยะลา ในช่วงเวลา 6.30 น และร่วมกันไปร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวง รัชกาลที่ 9
ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา ในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาลได้ร่วมกันนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 32 คน พร้อมคณะครูและผู้บริหารนำโดย ท่านรองสุรพงศ์ สุทธิศักดา และรองศิวพร ยืนชนม์ เข้าร่วมกิจกรรม