กิจกรรมท.๕ รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 23 พ.ย. 2559