สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรแก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา โดยเข้ามาให้ความรู้กับโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และความรู้ที่ได้สามารถนำไปปฏิบัติตามกฎจราจรได้ ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ ตำรวจภูธรเมืองยะลามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ