ภาพบรรยากาศการเลี้ยงโอนย้ายคุณครูศรัตน์ รองสวัสดิ์ และน้องแอน ในวันที่ 2 ธ.ค. 56
และการไปส่งของคณะครูตัวแทนกลุ่มชั้น ณ โรงเรียนเทศบาล 2 จ.สงขลา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556