ภาพกิจกรรมวันพ่อ
4 ธันวาคม 2555
ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)