ภาพกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2555
20 ธันวาคม 2555