ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ ในมหกรรการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ คือ เด็กหญิงสีตีมารียัม โต๊ะแปเราะ และ เด็กหญิงนุร โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูอนัน เจ๊ะแว ต้องขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและแสดงความยินดีที่นักเรีนยและครูได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเทศบาลนครยะลา