โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นป.1-3 และนักเรียนเมโลเดียน

         
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน หลากหลายสถานที่ เช่น ป3และ ป.1 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตนว์สงขลาในวันที่ 5 ก.ย 59 และ 6 ก.ย. 59 ตามลำดับ , นักเรียนป. 2 วันที่ 7 ก.ย. 59 ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ แมจิค อาย (Magic Eye Museum) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ชมภาพยนต์ 3 มิติ (3 D Projection Mapping) เล่าเรื่องราวสัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ และจักรวาล ,ชมการแสดงมายากลจากนักมายากลมืออาชีพ สร้างความตื่นตาตื่นใจ และสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก และได้ถ่ายภาพกับภาพสามมิติมากมายโดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องภาพลวงตา, ห้องใต้สมุทร, ห้องสัตว์, ห้องศิลปินเก่า, ห้องโลกน้ำแข็ง, ห้องศิลปะแนวเหนือจริง (โลกจินตนาการ), ห้องภาพที่ให้ความสนุกสนาน และห้องภาพที่ให้ความตื่นเต้น หวาดเสียว เป็นต้น โดยจะต้องจินตนาการ ท่าทางของตัวเองให้เข้ากับภาพนั้น นักเรียมีความสุขและสนุกสนานเป็นอย่างมาก และสุดท้ายที่นักเรียนเมโลเดียนที่บ้านคีรีวง จ. นครศรีธรรมราช ในระหว่าง วันที่ 9-10 ก.ย. 59