ภาพบรรยากาศการเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ฯ ของท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา
         
         ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ.ยะลา เข้ารับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้กระทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในโอกาสนี้ทางโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ด้วย