ภาพการอบรมการสร้าง E-Book โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2556
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)