ภาพกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2555
ณ สวนสัตว์สงขลาและไอซ์โดมหาดใหญ่ จ.สงขลา