ภาพกิจกรรมการอบรม E-Book โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum
ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558