ภาพการมอบรางวัลจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ให้กับนักเรียนฟันสวย
ตามโครงการฟันสวย ยิ้มใส
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555