ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนเก่ง
นางปิ่นรัตน์ มะลิชู
ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"
โดยจะเดินทางไปรับรางวัลในงานวันครูโลก
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555