ผลการการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่  5  ประจำปี 2555โรงเรียนเทศบาล๕(บ้านตลาดเก่า)

กิจกรรม

ระดับชั้น

รายชื่อ

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

หนังสือเล่มเล็ก

ป.4-6

๑. ด.ญ. ต่วนนูรอัยนี โต๊ะโซ้
๒. ด.ญ. อีมาน  เย็ง
๓.ด.ญ. ปาซียะห์ ลาเต๊ะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

หนังสือเล่มเล็ก

ม.1-3

๑.ด.ญ. อามีเนาะ หะยีนาแว
๒.ด.ญ. นูรีซันห์  กูโน
๓.ด.ญ.ซีตีรอมือละ โต๊ะแปเราะ

ชนะเลิศ

 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.4-6

ด.ช. ซอฟวัน บือราเฮงปลูกา

ชมเชยอันดับที่ 1

 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง

ป.4-6

๑. ด.ญ. นูรปัทมา  หะ
๒. ด.ญ. ปาตีเมาะ  ยูโซะ
๓. ด.ญ. สวยบ๊ะ  อีเม็ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.4-6

ด.ญ. ซีตีมารียัม โต๊ะแปเราะ

ชมเชยอันดับที่ 1

 

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ม.1-3

ด.ญ. สุนิสา เชี่ยวชล

ชนะเลิศ

 

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ม.1-3

ด.ญ. สุนิสา เชี่ยวชล

ชนะเลิศ

 

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ป.4-6

๑.ด.ญ. นูรอีมาน ยะโกะ
๒.ด.ญ. นาตาชา ลาเต๊ะ
๓.ด.ญ. โซเฟียห์ ตาเยะ
๔.ด.ญ. อัสม๊ะ  อาแด
๕.ด.ช. อาเซม โต๊ะเจ๊ะ
๖.ด.ช. อดิชัชจ์ ศรีภา
๗.ด.ช. อัมรี หะยีบากา
๘.ด.ช. จัสวีย์  ปาทาน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

น้ำพริกผักสด

ป.4-6

๑.ด.ญ. อามาล  มะลี
๒.ด.ญ. มุมตาซ มโนทอง
๓.ด.ญ. นัศริน สะมาแม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

 

         
 
 
 
หนังสือเล่มเล็ก ม.1-3
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์และไทยลูกทุ่ง
 
 
 
 
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง
 
 
 
 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
 
 
 
 
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
น้ำพริกผักสด