โครงการอบรมเยาวชนมวยไทยใจเกินร้อย
         
       นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท.5 เข้าค่ายเยาวชนมวยไทยหัวใจเกินร้อย ระหว่างวันที่ 5-9 ต.ค.56 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จัดโดย มศว.ประสานมิตร โดยมีควบคุมคือนายเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง และ นายอับดุลเลาำะ์ ดาหะซี