กิจกรรมการแสดงลิเกฮูลูของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
วงดิเกฮูลู โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ร่วมแสดงดิเกฮูลู ในเวทีสาธารณะนำเสนอข้อมูล "เพราะฉันคือคนหนุ่มสาว ฉันจึงตามหาความหมาย" ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยกลุ่มลูกเหรียงยะลาได้ขอความอนุเคราะห์การแสดงครั้งนี้