กิจกรรมนิเทศห้องเบรนคราวด์
20 พฤศจิกายน 2560
ท่าน ศน.สุนันทา สะท้าน ศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ได้มานิเทศ ตรวจเยี่ยมห้องเบรนคราวด์และห้องเรียนอื่น ๆ โดยได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในการนิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน