ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล๕(บ้านตลาดเก่า) ในนามของ ทีม ตัวแทนเทศบาลนครยะลา ในการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ คัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมี ผอ.ปิ่นรัตน์ มะลิชู ผู้จัดการทีม ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ จันลาภ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และทีมงานผู้ฝึกสอน นางสาวพัชรีย์ ศรีทองฉิม นายอับดุลเลาะ นาปี และนางสาวอัสมะ หมะหนังเด็น ผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ คือ ๑) รองชนะเลิศ อันดับ ๑ วอลเลย์บอลชายหาดชาย รุ่นอายุ ๑๔ ปี ชาย ด.ช.อิฮซาน สะอิ และด.ช.มะลีกี กูวิง โดยมี ด.ช.อามีรูน อาหลี เป็นตัวสำรอง ๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี หญิง ด.ญ.ฮายาตี ดอเลาะ และด.ญ.นูรอีมาน ยะโกะ โดยมี ด.ญ.กุลพัชญา เหเล๊าะ เป็นตัวสำรองและ ๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ วอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุ ๑๔ ปี ขาย ประกอบด้วยด.ช.อิฮซาน สะอิ ,ด.ช.มะลีกี กูวิง,ด.ช.อามีรูน อาหลี ,ด.ช.อัสรี ยาโงะ ,ด.ช.มูฮำหมัดอิลิยะส์ นามียะ . ด.ช.ซุลกิฟลี เบญอาแว ,ด.ช.ชาฤทธิ์ เหเล๊าะ,ด.ช.อิมรอน ซา ,ด.ช.บูคอรี ชูเถือน และด.ช.ฮาซัน เปาะจิ โดยทั้ง ๓ รายการ เป็นตัวแทนภาคใต้เดินทางไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๔ -๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ต่อไป