ภาพบรรยากาศการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการสอน
โดย ท่านรองนายกเทศมนตรี นครยะลา นายสัญญา สุวรรณโพธิ์
วันที่ 13 พฤษภาคม ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)