ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)โดยการนำของท่านผู้อำนวยการนางปิ่นรัตน์ มะลิชู ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเวทีประชาคม ให้คะแนนศักยภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย