ภาพบรรยากาศการอบรมของคณะครูกลุ่มชั้นอนุบาลศึกษา ในหัวข้อเรื่องการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ BBL ฺ(Base Brain Learning)