ภาพบรรยกาศการทำพิธีละหมาดฮายัด
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ได้ทำพิธีละหมาดฮายัต เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐