ภาพบรรยากาศและพิธีเปิดตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2556
ณ อาคารศรีนิบง ศุนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

         
   
ท่านทวี สอดส่อง มาเป็นประธานในการเปิดพิธี
 
นายกพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชมน์เจริญ กล่าวเชิญประธานในพิธี