ภาพบรรยากาศโครงการรอมฎอนสัมพันธ์
ในวันที่ 25 พ.ค. 2560