ภาพกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556

โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ของทุก ๆ ปี ว่ายาเสพติดมีโทษและอันตรายอย่างไร ให้กับนักเรียนได้ทราบในช่วงเช้าของกิจกรรมหน้าเสาธง และหลังจากนั้นได้มีการเดินรณรงค์ไปรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน ในชุมชนตลาดเก่า