ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับภาคใต้  “นครวิชาการ”
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

รายการ

ระดับ

เหรียญ

ชื่อ – สกุล

ผู้ฝึกซ้อม

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.4-6

ทอง

ด.ช.ฮารีส  ยีสมัน

น.ส.พัชรีย์  ศรีทองฉิม

โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ป.4-6

ทอง

1. ด.ญ.ฟิรดาวห์ ลาเตะ
2. ด.ญ.อันดา ราชนิยม
3. ด.ญ.จัสมิน เจ๊ะดาโอะ

นางอารีย์  การัตน์
นางณัฐธีวรรณ ลิมปไตรรัตน์

โครงงานภาษาไทย

ม.1-3

ทอง

1. ด.ญ.นูรีดา  ตาเละ
2. ด.ช.อาดิฟ  ดือราแม
3. ด.ช.บัณฑิต  สากลวารี

น.ส.อัสมะ  หมะหนังเด็น
นางณัฐธีวรรณ ลิมปไตรรัตน์

โครงงานภาษาอังกฤษ

ป.4-6

เงิน

1. ด.ญ.ซารีนา  วาหลง
2. ด.ญ.ฟาตีเมาะ  ลาเตะ
3. ด.ญ.นุสรีตาร์  บูเกะโตง

นางสรินยา  พราหมณ์
น.ส.ซารีป๊ะ  โตะเฉ่ง
นางณัฐธีวรรณ ลิมปไตรรัตน์

วาดภาพระบายสี

ม.1-3

เงิน

1. ด.ญ.ซีตีมารียัม  โตะแปเราะ
2. ด.ญ.ปาซียะห์  ลาเต๊ะ

นายอนัน  เจ๊ะแว

โครงงานวิทยาศาสตร์

ป.4-6

ทองแดง

1. ด.ญ.ปาตีเมาะ  ยูโซะ
2. ด.ญ.บุศรินทร์  สุหลง
3. ด.ญ.สุไลลา  วาเยะ

นางอรอนงค์  บัวอินทร์
นางณัฐธีวรรณ ลิมปไตรรัตน์

โครงงานศิลปะ

ป.4-6

ทองแดง

1. ด.ญ.นูรอีมาน  ยะโกะ
2. ด.ญ.สวยบ๊ะ  อีแม็ง
3. ด.ญ.ต่วยฟิรฮาน    โต๊ะนิแต

นายอนัน  เจ๊ะแว
นางณัฐธีวรรณ ลิมปไตรรัตน์

         
 
 
 
 
 
 
 
 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เหรียญทอง ระดับ ป.4-6
ด.ช.ฮารีส  ยีสมัน
 
 
 
 
วาดภาพระบายสี เหรียญเงิน ม.1-3
1. ด.ญ.ซีตีมารียัม  โตะแปเราะ
2. ด.ญ.ปาซียะห์  ลาเต๊ะ
 
 
 
 
เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
นายเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง สาระสุขและพลศึกษา
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สุขศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมสุขศึกษา เรื่อง สุขภาพดีสร้างได้ในตลาดเก่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิเกฮูลูจากคณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕
นำทีมโดยคุณครูดนยา เจ๊ะอารง
เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
มานะ ขวัญเชื้อ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม