ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556
โดยการนำเครื่องระบบคอมพิวเตอร์มาทดลองให้นักเรียนได้ทดลองใช้
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำอุปกรณ์การเลือกตั้งระบบคอมพิวเตอร์มาทดลองและอธิบายสาธิตวิธีการใช้ให้กับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3