ภาพกิจกรรมวันกตัญญู
ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556


             โดยมีการมอบดอกไม้แสดงความกตัญญูของนักเรียนที่มีต่อคุณครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีการนำวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องของความกตัญญู และมีการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี