สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

หาดใหญ่วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 
ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

               
               
ดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 41 1. เด็กหญิงอัฟณัน  มาแฮ
1. นางงามตา  มีมาก
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายฟิตรี  แวนาแว
1. นายบุญชัย  สุดจรัสธรรม
3 วิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายซูไฮมี  ลามะดอ
2. เด็กชายนัซรูล  ตุลอามาน
1. นางณัฐธีวรรณ์  ลิมป์ไตรรัตน์
2. นางสาวอาริยา  พันธ์หีม
4 วิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนิอับดุลฮากีม  โต๊ะเก็ง
2. เด็กหญิงสวยบ๊ะ  อีแม็ง
1. นางอรอนงค์  บัวอินทร์
2. นายอับดุลเลาะ  นาปี
5 วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายคาร์นาฟี  หะ
2. เด็กชายบูฆอรี  สมูซอ
3. เด็กหญิงฟิรฮาน  ลาเตะ
1. นางอรอนงค์  บัวอินทร์
2. นายอับดุลเลาะ  นาปี
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรอีมาน  ยะโกะ
2. นายอิรฟาน  สาแล
1. นายพรศิลป์  ทองตราชู
2. นายอนัน  เจ๊ะแว
7 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายกัมรูน  ตอปา
2. เด็กชายดานียาล  ยาญอ
3. เด็กหญิงนัสรีณ  สะเต๊าะ
4. เด็กหญิงนาซีฟะห์  ตาเละ
5. เด็กหญิงนิอัสวานี  เจะอุเซ็ง
6. เด็กหญิงมุนีเราะห์  ดอเลาะ
7. เด็กชายราฟา  นูรันซา
8. เด็กชายอามีน  สะลีมิง
1. นางดนยา  เจะอารง
2. นางสาวพัชรีย์  ศรีทองฉิม
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 29 1. เด็กชายมูฮำมัดรอฟิก  มูฮำมัด
1. นางซูไรนี  มะลี
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงโศรยา  โต๊ะลือบาจิ
1. นางอาแอเสาะ  ดอนิ
10 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุฮัยดรา  ยีอามะ
2. เด็กชายอิมรอน  ซา
3. เด็กชายโซเฟียน  ยาญอ
1. นางณัฐธีวรรณ  ลิมป์ไตรรัตน์
2. นางสาวอัสมะ  หมะหนังเด็น
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการานสัมพันธ์" ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 342 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 124 แห่ง ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาพประกอบการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
               
           
               
           
               
           
               
           
               
           
               
               
               
               
                    นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) และโรงเรียนเทสบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) ร่วมกันเต้นประกอบเพลง "Yala Bird City" จากการร่วมกันคิด ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง โดยครู นักเรียน และชาวยะลา ได้ประยุกต์ท่าทางนาฏศิลป์พื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ ปันจักสีลัตเข้ามาในท่าทางประกอบเพลงด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "Yala Bird City" และสินค้าภายในเต้นท์นิทรรศการของเทศบาลนครยะลา ในงานแข่งขันทักษะวิชาการ "หาดใหญ่วิชาการานสัมพันธ์" ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559
               
           
               
           
               
           
               
           
               
            วันที่ 22 มิถุนายน 2559 วงดิเกฮูลูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ได้รับเกียรติแสดงในงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 “‪‎หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 โดยมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 342 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 124 แห่ง ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์