กิจกรรมี่เข้าค่ายเอี้ยะติกาฟ ในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เยี่ยมนักเรียนที่เข้าค่ายเอี้ยะติกาฟ
ค่ำคืนลัยลาตุลกอดัร ณ มัสยิดกลางจังหวัดยะลา
ในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559