ทีมวอลเล่ยบอลโรงเรียนเทศบาล ๕(บ้านตลาดเก่า) เข้าร่วมแข่งขันในงานช้างวอลเลย์บอลออนเฟสติวัล
         
              สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการแข่งขัน "ช้างวอลเลย์บอลออนเฟสติวัล" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๔- ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย รามคำแหง โดยมีการเชิญทีมแข่งขันจากทั่วประเทศทั้งสิ้น ๘๐ ทีมเป็นทีมชาย ๔๐ ทีม และทีมหญิง ๔๐ ทีม การแข่งขันเป็นทีม ทีมละ๔ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี โรงเรียนเทศบาล ๕(บ้านตลาดเก่า) ส่งเข้าแข่งขัน ๔ ทีม ชาย ๒ ทีม และหญิง ๒ ทีม ผลปรากฎว่า ทีมชาย ๑ ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ และกิจกรรมครั้งนี้ทีมที่มาจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สิทธิพิเศษ จากผู้สนับสนุน คือ บริษัท ไทย เบปเวอร์เรจ ให้เดินทางไป-กลับด้วยเครื่องบินของสายการบิน แอร์ เอเซีย และได้เข้าชมการแสดงของ สยามนิรมิต เข้าชมการออกอากาศ รายการเรื่องเล่า เสาร์ - อาทิตย์ ทางช่อง ๓ ในวันที่ ๖ ก.ค. ๕๗ และเข้าเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก Dream world ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้าง ความประทับใจให้กับนักเรียนจาก ท.๕ ทั้ง ๑๖ คนเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณผู้บริหารของเทศบาลนครยะลา สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และผู้ร่วมสนับสนุน กิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน