ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์คืนยะลาให้คนยะลา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556