ภาพบรรยากาศการไปทัศนศึกษาในภาคอีสานและประเทศลาว
ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-2 ก.ค. 2556