กิจกรรมอบรมประชากรวัยเจริญพันธ์ในเขตเทศบาลนครยะลา
ณ โรงแรมปาร์ควิว วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ท่านนายกพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชมน์เจริญ เป็นประธานเปิดงาน
คุณหมอสมหมาย บุญเกลี้ยง วิทยากรให้ความรู้