กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 2556
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556